top of page

Erik Van Den Eeckhout

Mijn naam is Erik van den Eeckhout, gehuwd met Lieve Ponnet en samen hebben we 4 prachtige kinderen. Als idealist ben ik in de politiek gegaan om andere, puur menselijker prioriteiten te stellen.


Mijn aandachtspunten zijn onder andere:
– mensen met een beperking, budgetten onmiddellijk ter beschikking stellen van de rechthebbende en de " nieuwe wachtlijsten" wegwerken!
– personeel in de tehuizen optrekken, het menselijke moet terug de bovenhand nemen op commerce!
– veilige fiets en voetpaden, en overal toegankelijk voor rolwagens!
– meer inspraak voor de gewone mensen, we moeten leren luisteren naar de mensen op het veld!
– communicatie, de politiekers moeten veel opener zijn naar het volk toe, iedereen heeft recht op kennis van beslissingen!

terug naar kandidaten Vlaams parlement

bottom of page