top of page

Jurgen Van den Bulcke

Ik ben Jurgen Van den Bulcke, 42 jaar, en ik ben werkzaam bij Volvo Trucks. Bij dit bedrijf ben ik ook syndicaal actief waardoor ik sterk bekend ben met de werkomstandigheden, de zorgen en de verzuchtingen van arbeiders en bedienden. Werkbaar werk is een absolute must in een leefomgeving waar steeds meer de nadruk wordt gelegd op een langere actieve loopbaan. Het passende evenwicht is voor mij, vanuit praktijkervaring, een delicate oefening waar inspraak voor werkende mens nodig is. Daarvoor wil ik mij bijzonder engageren.

 

Verder pleit ik ook voor extra aandacht voor verkeersveiligheid, speciaal voor de jongeren onder de zwakke weggebruikers.

terug naar kandidaten Vlaams parlement

bottom of page