top of page

Dirk Rasschaert

Ik ben Dirk Rasschaert 54 jaar en gehuwd met Karlien Meuleman. We hebben samen 2 zonen Rob en Aaron.

Professioneel heb ik een opleiding als landmeter-expert genoten maar dit beroep combineer ik met verschillende andere activiteiten. Zo maak ik, als schepen, reeds 25 jaar deel uit van het gemeentebestuur van Lede waarbij ik in contact kwam met zowat alle bevoegdheden op lokaal bestuursniveau.

Veel aandacht besteed ik, samen met het gezin, aan de uitbouw van een duurzaam landbouwbedrijf omdat we ervan overtuigd zijn dat landbouw en maatschappij opnieuw dichter bij elkaar moeten komen. Op ons melkgeitenbedrijf dragen wij hieraan bij door in te spelen op het Korte-Keten-verhaal en door het aanbieden van landbouwverbreding onder de vorm van boerderijbeleving.

Mijn persoonlijke interesses liggen bij ruimtelijke ordening, landbouw en bij de ecologische voetafdruk.

Ik wil mij graag inzetten voor het sociale weefsel en de verbondenheid binnen de gemeenschap waarbij, volgens mij, het coöperatieve gedachtegoed in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol zal spelen binnen onze maatschappij. Ik ben sterk overtuigd van de win-win situatie die via coöperatieve initiatieven kan bereikt worden. Vanuit deze visie durf ik mezelf graag omschrijven als links-liberaal, aanhanger van het sociaal liberalisme. We ijveren voor welvaart maar zijn ook bereid deze te delen.

Graag uw stem voor gezond boerenverstand.

terug naar kandidaten federaal parlement

bottom of page