top of page

STANDPUNTEN

Welke thema's zijn voor ons belangrijk?

Op deze pagina vind je binnenkort standpunten van De Coöperatie. Elk standpunt van De Coöperatie toetsen we aan onze vijf basisprincipes:


  1. Duurzaamheid: We toetsen elke beslissing aan de gevolgen voor ons, voor onze kinderen in 2030 en voor onze kleinkinderen in 2050.

  2. Visie: We toetsen elke beslissing aan de beslissing die we gisteren namen en aan de beslissing die we morgen zullen nemen, opdat er een coherent geheel van beslissingen ontstaat.
  3. Gebruik van expertise: Voor we beslissen, overleggen we met specialisten. En we zijn ook bereid hun adviezen te volgen.
  4. Transparante en open communicatie: Als we beslissen, vertellen we waarom we iets beslissen.

  5. Een budget in evenwicht: Een degelijk beheer van de middelen moet er voor zorgen, dat onze kinderen in 2030 en onze kleinkinderen in 2050 ook voldoende financiële armslag behouden.
 

Onze manier van werken zit vervat in onze naam.

“Een coöperatie is een onafhankelijke organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke ambities en behoeften te behartigen (economisch, sociaal of cultureel) door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.”

(bron ICA)


  1. onafhankelijk: los van politieke of andere invloeden

  2. vrijwillig verenigen

  3. gemeenschappelijke ambities: Onze ambitie is om op een goede manier aan politiek doen op basis van onze pijlers.

  4. onderneming
  5. samen eigenaar: Alle leden zijn evenwaardige eigenaars van de partij.

  6. democratisch controleren: Alle leden hebben een een evenwaardige stem

Een coöperatie is een onderneming, een bij uitstek liberaal symbool. Maar de organisatie- en beslissingsstructuren zijn zeer sociaal. Daarmee is De Coöperatie niet alleen een perfecte omschrijving van onze partij, maar ook van ons links-liberale gedachtegoed.

De Coöperatieve stemtest

Lees hier de antwoorden van De Coöperatie op de stemtest die Universiteit Antwerpen, VRT, De Standaard en Het Nieuwsblad opstelden voor de zeven grootste partijen.

- federaal parlement
- Vlaams parlement

bottom of page