2. Cluster 2 - Omgeving

2.1. Mobiliteit

2.2. Lokaal milieubeleid

     2.2.1. Lokaal milieubeleid

     2.2.2. Lokaal afvalbeleid

     2.2.3. Lokaal waterbeleid

     2.2.4. Klimaatactieplan

     2.2.5. Luchtkwaliteit

     2.2.6. Groenbeleid

     2.2.7. Dierenwelzijn

2.3. Ruimte

     2.3.1. Ruimtelijke ordening

                    - Het Gewestplan moet als basis dienen voor ieder gemeentelijk reglement.
                    - Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS - 2007) moet geactualiseerd worden.
                              - We willen een brede inspraak en participatie bij het tot stand komen van dit nieuwe GRS.
                    - De Coöperatie onderschrijft de conclusies uit de Vlaamse Bouwmeestersscan.

     2.3.2. Lokaal woonbeleid
​                    - We willen consequent zijn in het gebruik van overheidsgrond en het opleggen van regels aan eigenaars van privégrond.
                    - Kleinere deelgemeentes moeten groot genoeg blijven om zelfstandigen te kunnen laten overleven.
                    - Daarom willen wij meergezinswoningen in de kernen van de kleinere deelgemeentes toe te staan bij acceptabele woonvolumes.
                    - Wij pleiten voor een norm van 1 auto per wooneenheid.
                    - Wij pleiten voor het onderzoeken van mogelijke pistes voor alternatieve woonvormen.
                    - Wij willen verdere lintbebouwing voorkomen.
                    - De leegstand is op dit moment aanvaardbaar. Zowel het aantal leegstaande woningen als de duur van de leegstand zijn in orde.
​                    - Wij pleiten voor een (pro-)actief sociaal woonbeleid.
​                               - De gemeente moet het sociaal bindend objectief halen.
​                               - De Coöperatie wil bij sociale woningbouw overleggen met alle mogelijke partners.
                               - Wij moeten meer promotie maken voor de huisvestingsambtenaar bij SoLvA
                               - Wij willen actiever inzetten op sociale verhuur
                                            - door bestaande eigenaars in contact te brengen sociale verhuurkantoren (SVK’s).
                                            - door de bestaande subsidies te promoten.

2.4. Lokale economie

terug naar programma

  • w-facebook

CONNECT​ WITH US:​​

Hofsmeer 23

9340 Lede

info@de-cooperatie.be

ADRES

TEL

0498 13 77 46