top of page

ONZE VISIE

RADAR_BK.png
RADAR_BK.png
RADAR_BK.png

Kan ik nu meteen lid worden?

De Coöperatie: wat is dat?

Wij zijn een nieuwe politiek maatschappelijke beweging die, in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is ontstaan uit het samenzitten van mensen met diverse achtergrond maar met dezelfde idealen: Onze samenleving beter laten floreren vanuit de idee dat elke burger een steentje kan bijdragen.

Om het allemaal wat beter te begrijpen willen we eerst even verduidelijken waar het begrip Coöperatie voor staat:

“ Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren." Aldus de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA).

Ook wij streven deze doelstellingen na. En zelfs meer dan dat. Wij streven er in hoofdzaak naar een duurzame en zorgzame maatschappij te vormen ten bate van het algemeen belang. Voor een deel op initiatief van de gemeentelijke overheid die aan lange-termijn-denken doet én voor een deel door kleinere (coöperatieve) burgerinitiatieven. "Samen kunnen mensen meer" is niet voor niets een baseline die wij graag hanteren. In the long run een visie die helpt zorgen voor een toekomstgarantie voor onze kinderen en kleinkinderen.

Zijn jullie links of rechts te situeren ?

Ja! Gewoon van achter je computer. Stuur ons een mailtje "ik wil wel lid worden" en vraag je lidkaart aan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Moet ik dan een cent betalen?

Ja, maar hoeveel dat is, beslis je volledig zelf. Van een symbolische euro tot een miljoen, je bepaalt zelf via een vrije gift hoeveel je een lidmaatschap bij de Coöperatie waard acht.

Je schrijft dit zelfgekozen bedrag over op rekeningnummer: BE16 9733 4995 0974.

Wat krijg ik ervoor in de plaats?

Ongetwijfeld meer links dan rechts maar zo denken wij vandaag eigenlijk niet meer. De burger wil gewoon de juiste beslissing voor het probleem dat zich stelt. Los van de hogere partij-ideologie. En de ene keer zal men dat links vinden, de andere keer rechts. Soms zelfs in het midden, maar nooit in een spreidstand. De begrippen links en rechts zijn trouwens niet vrij van evolutie. Wie vroeger centrum-rechts stond, staat vandaag aan de linkerkant van onze permanent naar rechts opschuivende maatschappij.

Wie zit daar dan bij ?

Uiteraard krijg je een volledig gepersonaliseerde lidkaart, zodat je aan al je vrienden kan tonen dat jij officieel lid bent van De Coöperatie. Maar daarnaast krijg je nog heel wat voordelen en opportuniteiten. Wat dat allemaal inhoudt, hangt af van de projecten waar we momenteel de schouders onder zetten.

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

2. Democratische controle door de leden

3. Economische participatie door de leden

4. Autonomie en onafhankelijkheid

5. Onderwijs, vorming en informatie-

verstrekking

6. Samenwerking tussen coöperaties

7. Aandacht voor de gemeenschap

7 ICA-principes:

(Internationale

Coöperatieve Alliantie)

WORD LID

1
2
RADAR_BK.png
3

Jij, als je dat wil. We zijn met een kleine groep gestart maar groeien gestaag. En we hebben een bijzonder leden-systeem. Iedereen die iets ziet in onze werking kan lid worden van De Coöperatie. Je kiest zelf hoeveel je betaalt voor je lidkaart (vrije keuze tussen 1 en 50 €) en je bepaalt zelf je engagement. Wil je aansluiten bij de politieke en/of maatschappelijke werking dan horen we dat graag. Maar blijf je liever op de achtergrond, ook goed. Weet wel dat je lidgeld goed besteed wordt. Het jaarlijks verzamelde bedrag aan lidgelden wordt immers volledig aan de kant gehouden en wordt 1 x per jaar besteed aan een maatschappelijk gekozen doel. Voor 2018 willen we dit bedrag graag schenken aan de jongeren die het jeugdhuis in Lede willen heropenen. Gaan zij van start, dan steunen wij !

Wie neemt de leiding, wie zet de bakens?

Dat doet de ganse groep. We zijn vanaf dag 1 gelijkwaardig. Niemand is meer dan een ander en, nog belangrijker, niemand is minder dan een ander. Dat is ook het vertrekpunt van een klassieke coöperatieve venootschap. Iedereen heeft gelijke inspraak, ongeacht het aandeel.

De Coöperatie, is dat een ééndagsvlieg?

Absoluut niet. In het politieke aspect willen we een nieuwe wind laten waaien door Lede. Eén windmolen kan energie leveren voor 2000 huishoudens. Het zou mooi zijn moest onze impact net zo groot worden. Maar dat hoeft niet van vandaag op morgen. We willen ons bewijzen op korte en op lange termijn. Met visie én initiatief. Een mooi Afrikaans spreekwoord zegt: 'Als je snel wil gaan ga dan alleen, als je ver wil komen, ga dan samen'. En wij gaan samen....

LOGO HQ_4.gif
bottom of page