top of page
  • adriaan

Alle voorrang voor de auto?

Op facebook was er veel te doen over problemen met de in- en uitrit van de sporthal. Regelmatig sta je daar in de file.

Zowat iedereen die commentaar gaf zag de oplossing in het aanleggen van een extra in- of uitrit, sommigen zagen zelfs een oplossing in het afschaffen van een voetpad.

Het is duidelijk dat de op facebook aangedragen oplossingen allemaal gaan over voorrang geven aan de auto. Wat de belangen van de voetganger of fietser zijn werd wat aan de kant geschoven.


Files lost men niet op door de doorstroming te verbeteren, files lost men op door minder auto’s. Als men de doorstroming verbetert trekt men integendeel meer autoverkeer aan en staat het ergens anders op het volgende knelpunt stil. Permanente oplossingen moeten komen van minder auto’s.


Minder auto’s kan men bekomen als men het de voetgangers en fietsers makkelijker maakt. Dit betekent dat je voetgangers en fietsers hun eigen veilige plaats moet geven.



Stel dat wie de inrit van de sporthal zou gebruiken dit enkel zou doen om daar een tijd te parkeren en niet om kinderen of sporters af te zetten/op te halen? Je hebt meteen veel minder in- en uitrijden en dus vlotter doorgaand verkeer. Wat dan kan helpen is op de Ommegangweg een duidelijk aangegeven brede Kiss en Ride strook maken aan beide kanten en te zorgen voor een beter aangegeven (verhoogde?) veilige oversteekstrook. Dit kost dan wel een achttal parkeerplaatsen wat in vergelijking met het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen minimaal inleveren is. De kiss en ride zal pas gebruikt worden als er ook iets van schuilmogelijkheid is genre bushokje (het is niet altijd mooi weer).


Op het parkeerterrein moet dan de voetgangerspassage beter aangeduid worden en moet het auto’s onmogelijk gemaakt worden op die passage te parkeren (wat nu heel frequent gebeurt). Qua fietssuggestiestroken en fietsstallingen aan de sportterreinen zijn zeker verbeteringen mogelijk.


In de afgelopen jaren heeft men de verzakte parkeerstroken links en rechts op de ommegangweg vernieuwd en egaal gebetonneerd. Was dit geen gemiste kans om daar fietsstroken van te maken? Op heel de ommegang zijn trouwens nergens fietspaden of fietssuggestiestroken: vreemd niet ?


Ik begrijp perfect dat ouders hun (kleine) kinderen veilig willen droppen en afhalen en voor sommigen is het niet mogelijk om verplaatsingen te voet of per fiets te organiseren wegens de afstand. Dus autoverkeer kan je niet uitsluiten. Een kiss en ride gebruiken moet echter binnen de mogelijkheden liggen.


De voorstellen om dus meteen extra op en af inritten aan te leggen en de infrastructuur aan te passen aan een nog meer prominente rol van de auto lijkt me dus geen goed idee.

73 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page