top of page

Dagboek van een politiek jogger - 8

Dicht bij mijn huis ligt een voetgangerspaadje dat twee grotere banen met elkaar verbindt. Dit paadje is zeer smal en zeer scheef. Het is zo smal en zo scheef dat je automatisch moet vertragen, wanneer iemand uit de andere richting komt. Eigenlijk is dit paadje zo scheef dat het zelf al een vraag verdient.


Maar goed. Vanochtend vertraagde ik voor iemand die uit de andere richting kwam. En ze had wel degelijk een vraag: "Jan, je weet dat ik zeer actief ben binnen onze vereniging, maar het is toch zo moeilijk om GC De Volkskring te reserveren voor een voorstelling. Kan De Coöperatie daar niks aan doen?"


We zijn ons bewust van dit probleem. Er zijn twee oorzaken:

1) GC De Volkskring is een succesverhaal. Mooie zaal, mooie infrastructuur, twee geweldige technici. Daarom wil iedereen daar optreden. En met de hoeveelheid verenigingen in Lede is dat niet evident.

2) De tweede oorzaak ligt bij het reglement. De eigen diensten van de gemeente hebben voorrang op de verenigingen bij het vastleggen van de zaal. Stel dat in mei het eerste weekend wordt vastgelegd door de bibliotheek, het tweede door de sportdienst, het derde door de cultuurdienst en het vierde door de academie. Dan kan er gedurende de hele maand mei geen enkele vereniging optreden in de zaal.


Wat zijn nu de mogelijke oplossingen.

1) Het is belangrijk om op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht tussen eigen diensten en verenigingen. Hierbij moeten verenigingen meer kansen krijgen, zonder dat de werking van bij voorbeeld de bibliotheek in het gedrang komt.

2) Een nieuw jeugdhuis bouwen, dat dienst kan doen als een volwaardig jeugdontmoetingscentrum. Een plek waar jongeren kunnen fuiven, waar popgroepen kunnen repeteren, waar jeugdbewegingen samen kunnen komen, waar ... Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat dit bij mijn politieke dromen hoort. Ik hoop dat we daar de komende 6 jaar geld voor zullen vinden, maar ik vrees ervoor.

3) Onze kerken. Op dit moment is het niet duidelijk welke functie onze kerken over vijf jaar zullen vervullen. Maar de verschillende kerken van Groot-Lede zullen toch minstens gedeeltelijk een andere bestemming krijgen. Misschien kunnen we op die manier de Volkskring ontlasten.


Daarnaast zou ik je nog twee andere punten willen meegeven waar wij als Coöperatie voor ijveren. Al zijn deze punten eerder voor de bezoekers dan voor de spelers.

1) Een online reservatiesysteem. Een mooie moderne zaal verdient een mooi modern reservatiesysteem.

2) Een degelijke overdekte fietsenstalling zoals er nu al bij De Bron staat.


We namen afscheid om onze weg te vervolgen en - in tegenstelling tot gisteren - moesten we nu wel degelijk onze buik intrekken om elkaar te kunnen kruisen.

70 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page