top of page

Een Schepen voor Dierenwelzijn : géén overbodige luxe!

Nog zeventien dagen tot V-Day, Verkiezingsdag 14 oktober. In de Laatste Rechte Lijn gaan onze blogschrijvers elke dag in op een CONCREET programmapunt van De Coöperatie. Vaak gaat het om eenvoudige ingrepen die amper geld en moeite zouden kosten, soms gaat het om vérreikende projecten waarvoor naast centen ook een dosis politieke moed nodig is! Vandaag gaat het in Aflevering 4 over : Een Schepen voor Dierenwelzijn hebben we echt wel nodig in de volgende bestuurscoalitie. “De graad van beschaving in een samenleving valt af te lezen aan hoe ze omgaat met de zwaksten, 't is te zeggen de dieren” en “Wat men vandaag dieren aandoet, doet men morgen zijn medemensen aan”. Het zijn twee gezegden die duidelijk maken dat vandaag de dag onze omgang met dieren duidelijk een ethische kwestie geworden is, een zaak van goed en kwaad, iets waar iedereen een moreel oordeel over heeft.

Het gaat dan om een brede waaier van vraagstukken. Om te beginnen zijn daar onze huisdieren, katten en honden vooral. Voor veel mensen een heus gezinslid, voor anderen een ongenode gast, zeker in de publieke ruimte. Goede afspraken maken goede vrienden, dus : honden aan de leiband in veld en bos, openbare hondentoiletten in de centra, hondenpoepzakjes elders. Anderzijds toegang voor geleidehonden in élk openbaar gebouw!

Natuurlijk ontaardt dierenliefde soms, en moeten we beestjes beschermen tegen hun falende baasjes. Ooit als eens in een weekend opvang gezocht voor een gedumpt dwergkonijn of een gekwetste buizerd? De gemeente kan wellicht niet zelf voorzien in een asiel, maar toch wel in een meldpunt dat doorverwijst naar naburige opvangcentra in Zele of Merelbeke of.. Zwerfkatten zijn een apart probleem : er zijn simpelweg te veel. De gemeente kan sterilisatieprogramma's ondersteunen.

De “verpaardelijking” van het landschap is een feit, het houden van een hobbypaard is sterk gedemocratiseerd. Niet allen de kasteelheer, de notaris en Herman De Croo rijden paard, misschien ook u (?) en ik (!). We hebben op Lede een mooie jaarlijkse Paardenommegang, in de marge van de Novene. De laatste edities waren chaotisch. Om de traditie te redden is ingrijpen nodig : waarom neemt de gemeente de zaak niet zelf (mee) in handen? En nog iets delicaat : het vuurwerk bij kermissen en in de Nieuwjaarsnacht betekent voor honden en paarden vaak een waar trauma. Men schiet in een paar tellen duizenden euro's de lucht in. Runderen breken uit, paarden raken in paniek. Er zijn meldingen van dieren die het leven lieten en van schade aan daken en autokoetswerk door gloeiende brokstukken. Herzien dat feestje, beperken, zo niet volledig schrappen!

De nieuwste landbouwtechnieken onthutsen : koeien worden niet langer naar de wei gebracht, het is omgekeerd : de boer maait vijf keer per jaar en brengt het voer naar zijn loopstal. Jammer voor het uitzicht, in het voorjaar zelfs bijzonder jammer : maaibeurten dan betekenen een slachting onder de grondbroeders (patrijs, fazant, leeuwerik, gors) Ook de reekalfjes die al maar meer opduiken in onze gemeente zijn de klos. De gemeente zelf kan bv de richtlijn handhaven bij bermbeheer om niet te maaien voor 15 juni, dus niét tijdens het broedseizoen Met veehouders, Natuurverenigingen en wildbeheerseenheden zijn wellicht soortgelijke afspraken mogelijk.

En daarmee zijn we bij een laatste heikel punt : natuur, wilde fauna en jacht. In ons buitengebied is plaats voor weidelijke jacht. Meer nog, die is soms nodig (ja sorry Dirk Draulans) nodig om predatiedruk tegen te gaan. Vossen, marterachtigen, kraaien en eksters : soms zijn er gewoon teveel en vormen ze een bedreiging voor andere soorten. Dat Natuurpunt en jagersverenigingen wel degelijk samen door één deur kunnen, bewijzen hun gezamenlijke projecten bv aan de Honegem meersen. Tenslotte herbergt Lede op zijn patrimonium interessante beestjes: een reigerkolonie, een vleermuizenpopulatie. Laten we daar zorg voor dragen aub. Kortom : een Schepen voor Dierenwelzijn zal op onze gemeente heus wel weten wat gedaan.. Voor meer info, een kritische bedenking of bijkomende vraag :

* via onze website www.de-coöperatie.be

* of bij de redacteur van dit stukje Johan DE RYCK

Lijstduwer van De Coöperatie (Nr 25 op Lijst 10)

Nonnenbosstraat 49 9340 Wanzele

0475 58 68 97

johan.de.ryck1@telenet.be

147 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page