top of page

Franky en Johan in de commissies : simpelweg stuivertje wisselen?

Bijgewerkt op: 27 okt. 2022Wie de gemeenteraad en/of het gemeentelijk bestuursbeleid van nabij volgt, zal hebben vastgesteld dat de twee mandatarissen van De Coöperatie, Schepen Franky en fractieleider Johan, sinds september de taken onderling enigszins anders verdeeld hebben. Johan licht toe

Jan Huib Nas


Uit de raad ... Johan1. WAT ZIJN COMMISSIES?


“De gemeenteraadscommissies zijn opgericht om over bepaalde onderwerpen het voorbereidende werk voor de gemeenteraad te doen. Deze commissies kunnen ook adviezen formuleren over hun domein.” zegt ons de gemeentelijke website. Er zijn er vier :

2. ROL VAN COMMISSIES

Persoonlijk heb ik het een beetje lastig met de huidige werking van die commissies. Te vaak is het een argument in de voltallige gemeenteraad om een discussie te smoren. “De Commisie heeft beslist...” luidt het dan.


Neen, de soevereiniteit van de raad staat voor mij bovenaan. Het is de voltàllige gemeenteraad die beslist. Daar worden ook de discussies ten gronde gevoerd : met 25 weten we sowieso altijd méér dan met een beperkter cenakel. Raadsleden die géén deel uitmaken van een desbetreffende commissie moeten ook de gelegenheid krijgen zich uit te spreken. Zeker leden van de meerderheid (zoals ik zelf) moeten af en toe wat dissidentie kunnen ventileren in het plenum.


In dat verband cultiveer ik nog een ongenoegen : de raden worden gestreamd, de commissies niet. De Coöperatie is nog steeds grote voorstander van maximale openheid. Argumenten als dat er te weinig geïnteresseerden zijn, of dat de kosten te hoog oplopen, overtuigen mij niet. Democratie mag gerust haar prijs hebben. En beste collega's, zou God den Here Sodom en Gommora niet gespaard hebben om vijf (5) Rechtschapenen?? Welaan dan!


3. TAAKVERDELING

Bij het ontslag van onze Founding Father Dirk Rasschaert begin 2022 werd Franky Schepen en verkaste Johan van het BCSD naar de OCMW- en GEMEENTERAAD. Onze twee mandatarissen nemen ook elk twee van de Commissies op zich.


Vanaf september is de verdeling als volgt:

Franky : Infrastructuur en Patrimonium (een paar decennia in de gemeentepolitiek geeft hem met voorsprong de ervaring en de expertise om hier 'gespecialiseerd' mee om te gaan).

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid : Franky is professioneel dagdagelijks bezig met mobiliteit, toch?


Johan: Ruimtelijke Ordening. Johan zetelde sinds 2013 in de Gecoro. Je moet hém niet overtuigen dat Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening één van de belangrijkste en zeker de meest ingrijpende bevoegdheid is die het gemeentelijk bestuursniveau uitoefent!

Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. Johan zit voor onze gemeente in de Raad van Bestuur van SOLVA, en van Erfgoedcel Denderland. Mooie voorbeelden van hoe het geheel veel meer is dan de som van de delen. Wie mijn standpunten leest op de website van de Coöperatie weet dat ik een pleitbezorger ben van vrijwillige gemeentefusies!


Omdat er geen ontkomen aan is, maar vooral om een aantal dossiers te deblokkeren : Putbos op kop, maar ook een eigen zwembad, toeristische ontsluiting et j' en passe ... Laat ons verdomme eens alle sporen onderzoeken, los van pleinvrees, postjesbehoud en toegeknepen billen.


Kijk dat is nu ook De Coöperatie ten voeten uit : onze mensen mèt hun know how, hun interesse en hun gedrevenheid inzetten waar zij het beste kunnen renderen voor onze Leedse samenleving.


Ik dank u voor uw volgehouden aandacht.


Johan De Ryck

Fractieleider van De Coöperatie in de OCMW- en Gemeenteraad van Lede


reacties ? Graag!!

0475 58 68 97

johan.deryck@lede.be

of via Facebook


40 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page