top of page

Gemeente en communicatie : gooi open die deuren!


Nog achttien dagen tot V-Day, Verkiezingsdag 14 oktober. In de Laatste Rechte Lijn gaan onze blogschrijvers elke dag in op een CONCREET programmapunt van De Coöperatie. Vaak gaat het om eenvoudige ingrepen die amper geld en moeite zouden kosten soms gaat het om vérreikende projecten waarvoor naast centen ook een dosis politieke moed nodig is! Vandaag gaat het in Aflevering 3 over : Communicatie.... Gooi open die deuren van het Gemeentehuis Quod non est in “media” non est in mundo : zo luidt -in potjesLatijn weliswaar- het devies van ons communicatiebedrijfje. Vrij vertaald : 'wat niet op een deftige manier gecommuniceerd wordt, bestààt niet in de perceptie van de mensen...'

Zo, tot zover de reclame, nu cinema! Een bedrijf met de omvang van de gemeente Lede (ruim 18.000 "aandeelhouders", zowat 300 werknemers, jaarbudget om en bij de 18 miljoen euro) heeft behoefte aan professionele sturing en dito communicatiebeleid, zowel intern als extern. Op beide vlakken is nog wel enige ruimte voor verbetering, om het zacht uit te drukken.

INTERN : Je gelooft je eigen oren niet bij de verhalen over de manke communicatie tussen de politieke beleidsmakers en het uitvoerend gemeentepersoneel. Zo moest het leerkrachtenkorps van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord afgelopen zomervakantie via Facebook en de plaatselijke pers vernemen dat hun instituut verveld was tot een Kunstacademie, met alle gevolgen van dien voor personeel, lesroosters, budget, leslokalen..Hallo?

Zo werd bij de make-over van het Ontmoetingscentrum in Wanzele weinig rekening gehouden met de opmerkingen en bedenkingen van de eigen mensen. De gevolgen laten zich raden. En dat terwijl in feite onze Diensten de enige professionals zijn in het runnen van de gemeente, zij hebben de expertise en zij kunnen zorgen voor continuïteit. De politici daarentegen zijn op een gemeente als de onze eigenlijk deeltijdse amateurs, een tijdelijk kader ook . Een gemeentelijk personeelslid riskeert bij een loopbaan van 40 jaar zowat 7 keer een andere politieke baas te krijgen. Zucht...

Ook de doorstroming vanuit het college naar de leden van de gemeenteraad is een heikel punt. Zo kreeg de oppositie geen inzage vooraf in de conceptnota van het Kerkenbeleidsplan : ze moesten via de journalisten aan hun gerief komen. Dat is toch wel straf. OCMW-raadsleden krijgen momentee geen toegang tot het volledige dossier over de containers voor het personeel van de sociale dienst. Hallo democratie?

Malgoverno ten top, en dan moeten we de EXTERNE communicatie nog tegen het licht houden. Hier gaan we :

De maandelijkse zittingen van de Gemeenteraad zijn (bijna) integraal openbaar. Een beperkt aantal Ledenaars maakt van dat democratische recht gebruik. Sommige andere zien wellicht op de moeite van de verplaatsing, maar hebben wel belangstelling . Ligt het dan niet voor de hand dat men de zittingen zou life streamen, dat wil zeggen rechtstreeks uitzenden op Radio Lede? En/of de opnames beschikbaar stellen op de website? De mensen van Radio Lede, of de Wanzeelse Kineasten hebben hiervoor het materiaal en de technische know how. Engageer ze!

We hebben trouwens met Radio Lede een prachtige communicatie-tool in handen. Maar leg de verhouding bestuur-radioredactie op een ordentelijke manier vast in een meerjaren beheersovereenkomst : een billijke vergoeding en gegarandeerde journalistieke onafhankelijkheid : dat zijn de pilaren van een échte openbare omroep.

De gemeentelijke website is trouwens ook dringend aan een update toe. Het kan toch niet dat de notulen van de Gemeenteraadszitting van 9 juli op 24 september (twee en een halve maand later !) nog steeds niet gepubliceerd zijn op de website? En maak om te besluiten van “Lede informeert” en van de Gemeentelijke Facebookpagina wat ze horen te zijn : een gemeentelijk informatiekanaal van en voor àlle burgers, in plaats van een propagandablaadje voor één select clubje! Voor meer info, een kritische bedenking of bijkomende vraag :

* via onze website www.de-coöperatie.be

* of bij de redacteur van dit stukje Johan DE RYCK, vennoot in Quod Non c.v.o.a.

Lijstduwer van De Coöperatie (Nr 25 op Lijst 10)

Nonnenbosstraat 49 9340 Wanzele

0475 58 68 97

johan.de.ryck1@telenet.be


109 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page