top of page

Herdenking van een gesneuvelde jonge Ledenaar uit een vergeten oorlog

Tijdens de zitting van de gemeenteraad is maandelijks een half uur voorzien, waarin geïnteresseerde burgers vragen kunnen stellen aan het bestuur. Geïnteresseerde burger Ingo Luypaert maakt daar sinds kort uitgebreid gebruik van. Op 17 november stelde hij onder andere een vraag over een herinneringsplaquette voor een jonge Ledenaar die sneuvelde in de Korea-oorlog: François Rottiers.


Een kolfje naar de hand van ons gemeenteraadslid Johan De Ryck. Je kunt hier het antwoord lezen, dat hij die avond formuleerde.

Jan Huib Nas


Uit de raad ... Johan


Dank u wel schepen voorzitter, dat ik dit punt mag toelichten in naam van het Gemeentebestuur en ook wel in naam van de NSB, afdeling Wanzele-Lede, waar ik deel van uitmaak.


Waarde Heer Luypaert,

Beste Ingo,

Dank u wel voor de vraag, die ons toelaat een stand van zaken te brengen in het dossier François Rottiers. De man maakte deel uit van de eerste rotatie van het Belgisch-Luxemburgs vrijwilligersbataljon tijdens de Korea-oorlog. Hij is aangemeerd in Pusan eind januari 1951 en gesneuveld eind maart van dat jaar in de buurt van de hoofdstad Seoul. Hij was de éérste Belgische soldaat die in dat conflict het leven liet. In totaal zou ons land 107 doden tellen. Aanvankelijk werden de gesneuvelden begraven op het UN Cemetery in Pusan : de naam Rottiers is daar trouwens nog altijd terug te vinden in de registers. Begin 1952 is het stoffelijk overschot echter teruggebracht naar België en met militaire eer begraven op de gemeentelijke begraafplaats hier in Lede. Daar bestaan nog filmbeelden van. Maar hoe onwezenlijk het vandaag ook moge klinken, dat graf is blijkbaar na het verlopen van de concessie geruimd. Inderdaad de eerste gesneuvelde UNO-soldaat, deze blauwhelm avant-la-lettre heeft geen graf meer in Lede. De Korea oorlog wordt wel eens the forgotten war genoemd, de vergeten oorlog. Als men het verhaal Rottiers hoort begrijpt men waarom.


Zijn naam is echter wel bij –gebeiteld op het oorlogsmonument hier op het marktplein. Reden te meer waarom het behoud van dat gedenkteken zo terecht en zo verantwoord is...

Begin november dit jaar zijn bij de graven van de oud-strijders vlaggetjes geplaatst, Belgische maar ook een paar Britse (Smetlede – Wanzele) . Op de begraafplaats in Lede is op ons aangeven ook bij het graf van Korea-strijder Maurice Troch een Belgisch tricolore vaandeltje aangebracht. Dus helemaal vergeten zijn onze Korea-strijders toch niet ....

Wat nu Rottiers betreft : het CBS heeft begin dit jaar zijn principiële goedkeuring verleend aan een project om de herinnering aan FR opnieuw te materialiseren. In de buurt van de plaats waar hij ooit begraven lag zal een plaquette komen , met daarop zijn naam en de summiere biografische gegevens die eigen zijn aan een grafsteen al is het dan een zogeheten kenotaaf : een grafmonument zonder lichaam .

Om de onthulling van deze gedenkplaat enige luister te geven zoeken wij momenteel naar een geschikte datum, wellicht in de zomer van 2023 (25 juli zal het 70 jaar geleden zijn dat op het Koreaanse schiereiland een wapenstilstand werd gesloten die overigens nog altijd niet is uitgelopen op een vredesakkoord). Er zijn op dit moment al contacten gelegd met de familie van Rottiers die het initiatief uiteraard genegen is. We willen daar graag ook het 3e Bataljon Para bij betrekken, de legereenheid uit Tielen (bij Turnhout) die de tradities van het Koreabataljon bewaart, waar ook een Korea museum is, dat enkele herinneringsstukken aan FR bevat. (o.a. foto’s en krantenberichten). Ook daar is al contact mee genomen. En tenslotte polsen we bij de Zuid-Koreaanse ambassade naar een mogelijke inbreng van ROK tijdens de voorgenomen plechtigheid.

En mocht u zelf, meneer Luypaert, nog enige suggesties hebben dienaangaande, dan zullen we die graag van u ontvangen.


Johan De Ryck150 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page