top of page

Moet je lid zijn van De Coöperatie om mee te denken?

Vraag het aan ... Jan.


Je hebt het waarschijnlijk over 'Denk je mee?', een nieuw initiatief waarbij we iedere 3e zondag van de maand debatteren over een belangrijk maatschappelijk onderwerp.


Neen, je moet geen lid zijn. Bij De Coöperatie hechten wij veel belang aan inspraak: iedere mening telt, iedere gedachte is waardevol, ieder voorstel belangrijk. Het resultaat van al die meningen, al die gedachtes en al die voorstellen, en vooral het gesprek daarover, levert vaak een goede beslissing op.


Tijdens 'Denk je mee' hebben we het liefst een zo divers mogelijke groep aan tafel. Iedere stem is even belangrijk, iedere stem telt mee. Dat is de essentie van het woord 'coöperatie'.


Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk. De vergaderingen zijn online. Je hoeft dus niet ergens binnen te sluipen met de handen voor je gezicht en een trui over je hoofd. Dit alles om te voorkomen dat toevallige voorbijgangers je zouden 'brandmerken' als coöperant:-)


Wij verbinden ons er ook toe om je op de hoogte te houden van het vervolg. Telkens er een evolutie is in het besproken dossier, houden wij je persoonlijk op de hoogte. Of je nu lid bent of niet.


Wij bieden geen garanties op succes. We luisteren naar je ideeën, discussiëren erover, en nemen de conclusies mee naar het overleg. waar we ze met vuur zullen verdedigen.


Volgende maand is het onderwerp 'Kan (gemeentelijke) politiek bijdragen aan een holebivriendelijke omgeving?'. We hebben enkele ervaringsdeskundigen aan tafel, maar ook jouw mening telt. Heb je ideeën en/of wil je met ons in debat gaan?

Stuur dan een mail naar katinka.pottie@de-cooperatie.be.


Wij antwoorden met een link om aan de bijeenkomst deel te nemen.


Ik hoop dat ik met dit antwoord je (eventuele) schrik heb weggenomen, je nieuwsgierigheid geprikkeld en je goesting aangewakkerd.


Tot binnenkort?


Jan Huib Nas


125 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page