top of page

Over chaos aan de schoolpoort

Dagboek van een politiek jogger - 18


Wanneer ik ga joggen, wil ik dat mijn T-shirt (en mijn pet) gezien worden. Het is dan ideaal om vlak voor of na schooltijd aan een schoolpoort te passeren. De chaos moet je er dan wel bij nemen. Het is dus niet te verwonderen, dat een ouder mij binnen de tien passen aansprak:

"Jan, nu je in de politiek gaat, kan De Coöperatie misschien iets doen aan de onveiligheid hier aan de schoolpoort?"


Ik sta er iedere keer weer versteld van, hoe veel macht de mensen ons - politici - toedichten.

Natuurlijk kunnen we een aantal zaken realiseren, zeker in samenwerking met de lokale politie.


De lokale politie heeft trouwens een zeer lezenswaardig artikel over een veilige schoolomgeving gepubliceerd in de laatste editie van het gemeentelijk infoblad 'Lede Informeert'. Als iedereen de tips die hierin staan opvolgt, is een groot deel van de problemen opgelost.

Maar ja, de vorige zin begon met 'als'...


Daarnaast heeft een gemeente ook allerlei mogelijkheden om de schoolomgeving veiliger te maken: éénrichtingsverkeer, bredere fiets- en voetpaden, kiss & ride zones, extra parkeerplaatsen iets verder van de schoolpoort, een toezichter, de straat tijdelijk afsluiten. Als iedereen dan op een veilige en wettelijke manier gebruikt maakt van de nieuwe mogelijkheden, dan is ook een groot deel van de problemen opgelost.

Maar ja, de vorige zin begon met 'als'...


Een veilige schoolomgeving creëer je in de eerste plaats door te sensibiliseren. Als wij er in slagen om alle ouders ervan te overtuigen, dat ze zelf in ruime mate kunnen bijdragen aan een verhoogde veiligheid, dan is een groot deel van de problemen opgelost.

Maar ja, de vorige zin begon met 'als'...


Ik heb de ouder niet voor 100% kunnen overtuigen. Toch namen we afscheid. De ouder stapte in de wagen en reed weg. Veel sneller dan ik kan joggen, maar ook sneller dan de toegelaten maximumsnelheid.

Als ik verkozen geraak ...


67 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page