top of page

Over de fameuze startnota

Weekboek van een politicus op loopschoenen 20


Ik liep al enkele dagen te denken over gelijke onderwijskansen, naar aanleiding van een reactie van een vriendin op facebook.

Maar deze week belandde de startnota van Bart De Wever op mijn bureau. Niet dat De Coöperatie was uitgenodigd voor coalitiegesprekken, gewoon een gunstige wind.


De fameuze startnota dus.


Twee voorafgaande bedenkingen.


1) Ik wil de radicaal-rechtse collega's feliciteren met de magistrale manier waarop ze het 'Cordon Sanitaire' omzeild hebben. Eerst hun partijprogramma doorspelen aan de informateur, hem vervolgens wijs maken dat hij het zelf verzonnen heeft, om hem tenslotte fragmenten te laten binnensmokkelen in de startnota. Dat is hogere politiek. Bewonderenswaardig, mocht het niet zo verontrustend zijn.


2) Ik vraag mij af wat Geert Bourgeois nu denkt. Verbannen naar Europa om plaats te maken voor zijn partijvoorzitter, die nu de hete aardappel alsnog doorschuift. Dat worden vrolijke ritten tussen Izegem en Straatsburg.


Dan de nota zelf: 7 bladzijdes, waarvan je 2 bladzijdes pure peptalk kunt overslaan.


Blijft over ...


Armoede: Oeps, doelstellingen voor jeugdarmoede vergeten te definiëren. En een gemeente die meer sociale woningen wil bouwen dan het Bindend Sociaal Objectief, mag zelf betalen.

Klimaatambities: we gaan onze (zeer bescheiden) engagementen nakomen door versnelt te innoveren. (Hoe innoveren? Wat innoveren? Waar innoveren?). En we gaan de kas spijzen met de export van al die innovaties. Daartegenover staat dat het rekeningrijden is verdwenen en de betonstop wordt afgeschaft.

Onderwijs: "We gaan volop voor excellentie en niet voor dat 'verkeerd begrepen gelijkheidsstreven'". En dat doen we door terug te keren naar de maximale vrijheid van schoolkeuze. Met andere woorden: door het herinvoeren van elitescholen en gettoscholen.

Europa: moet zich bezig houden met het bewaken van de grenzen en het tegen gaan van sociale dumping. Dit laatste moet Europa wel doen zonder wapens. Belastingen en sociale zaken blijven de verantwoordelijkheid van de lidstaten.


En tot slot het donkerste randje.

- Iedereen is gelijk voor de wet, maar buitenlanders zijn dat pas na 5 jaar.

- Iedereen heeft recht op kinderbijslag alleen de buitenlanders wat later.

- 'Na afloop van het inburgeringstraject zal het resultaat proactief gemeld worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken.'


Gelukkig komt er een Nieuw Museum van de Vlaamse Geschiedenis. Ik ben nu al benieuwd naar de zaal die aan deze startnota en de politieke gevolgen gewijd zal worden.


Over een dergelijke tekst zou ik niet eens willen onderhandelen. Dus misschien maar best, dat De Coöperatie niet is uitgenodigd aan de onderhandelingstafel.

8 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Weekboek van een politicus op loopschoenen 21 Vandaag heb ik mijn handschoenen en mijn wintermuts uit de kast gehaald. Goed nieuws. Mijn favoriete loopseizoen is aangebroken. Daarna kroop ik achter mi

bottom of page