top of page

Over het nieuwe logo van de gemeente Lede

Bijgewerkt op: 17 feb. 2021

Weekboek van een politicus op loopschoenen 21


Vandaag heb ik mijn handschoenen en mijn wintermuts uit de kast gehaald. Goed nieuws. Mijn favoriete loopseizoen is aangebroken. Daarna kroop ik achter mijn laptop. Mijn favoriete schrijfseizoen is ook aangebroken.


De afgelopen weken heb ik van op afstand, en met stijgende verbazing, de commotie rond het nieuwe logo van de gemeente Lede gevolgd ... om uiteindelijk mijn steentje bij te dragen.


Eerst enkele voorafgaande bedenkingen:


1) Als het de bedoeling was van het gemeentebestuur om dit logo op korte termijn zo ruim mogelijk te verspreiden, dan is dat uitstekend gelukt. Iedereen kent het, iedereen spreekt erover.

2) Laten we alles in het juiste perspectief plaatsen. De gemeente heeft geen nieuw wapenschild, geen nieuw embleem. Het bestuur heeft een nieuw logo. Om het met enige zin voor overdrijving te formuleren: we discussiëren over de invulling van de linkerbovenhoek van het gemeentelijk briefpapier.

3) Het logo is ontworpen door een dorpsgenoot. Iedere keer dat we kritiek leveren op het logo, geven we ook kritiek op iemand die misschien wel onze buurman is. Laten we de kritiek dus zo genuanceerd en zo onderbouwd mogelijk formuleren.


En dan wat het logo zelf betreft:


1) Moest er een nieuw logo komen? Sinds 1 januari zijn OCMW en gemeente (elk met hun eigen logo) één. Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je brengt het OCMW onder bij het logo van de gemeente, je brengt de gemeente onder bij het logo van het OCMW, je maakt een combinatie van beide logo's, of je laat een nieuw logo ontwerpen. Ik sta volledig achter de keuze voor een nieuw logo.


2) Het gemeentebestuur besliste om een wedstrijd uit te schrijven voor ontwerpers uit Lede. Dit is een van de uiterst zeldzame keren, dat ik begrip heb voor de keuze 'eigen volk eerst'.


3) De keuze voor zwart/wit gebeurde omwille van economische en ecologische redenen. Ik besef ook wel dat het verschil minimaal is, maar elke stap in de goede richting - hoe klein ook - is een belangrijke stap. En alleen al het feit dat de discussie rond zwart/wit of kleur wordt gevoerd, is belangrijk.


4) Ik las ook de vraag over een voorafgaande volksraadpleging over het logo. Ik ben een groot voorstander van referenda of volksraadplegingen, alleen moeten we daar zeer omzichtig mee omspringen. Volksraadplegingen zijn nuttig, zolang ze niet te vaak gebeuren en enkel over echt ingrijpende beslissingen gaan. We moeten vermijden dat mensen de referenda beu geraken en zich afvragen of politici niks meer zelf durven te beslissen. Volgens mee is een drietal referenda per jaar het absolute maximum. En het gemeentelijk logo is volgens mij noch belangrijk genoeg, noch ingrijpend genoeg om een volksraadpleging te organiseren.


Samengevat: over smaak kun je twisten. De ene vindt het logo mooi, de andere niet. Maar ik sta voor 100% achter de weg die het gemeentebestuur aflegde, om tot dit logo te komen.

129 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Weekboek van een politicus op loopschoenen 20 Ik liep al enkele dagen te denken over gelijke onderwijskansen, naar aanleiding van een reactie van een vriendin op facebook. Maar deze week belandde de s

bottom of page