top of page

Over mobiliteit - vervolg

Dagboek van een politiek jogger 25


Vandaag gaat de jogging door de kouters richting Wichelen. Het is voor de verandering eens niet de bedoeling dat ik iemand tegen kom. Ik moet verder kunnen nadenken over mobiliteit.


Gisteren de fietsers dus, en vandaag het gemotoriseerd vervoer en de voetgangers


Te beginnen bij het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer in Lede is vrij goed geregeld. We hebben een regelmatige treinverbinding met Gent en Brussel, verschillende buslijnen en een belbus. De gemeente investeert in goedkoop openbaar vervoer door middel van de van een derde betalerssysteem en een bijdrage voor de buzzy-pass. Het schoentje knelt eigenlijk enkel bij de communicatie. Te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte.


De uitdaging wordt pas echt interessant wanneer je over auto's en vrachtwagens begint.


Auto's kunnen te snel rijden, of te traag (stilstaan). Te snel rijden is meestal een probleem op gemeentelijke wegen. Te traag rijden op gewestwegen.


om overdreven snelheid tegen te gaan zijn er verschillende mogelijkheden.

1) De baan van Lede naar Oordegem aanpakken, door veilige oversteekplaatsen te maken aan alle kruispunten, goede voet- en fietspaden over het hele traject aan te leggen en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Vooral de kruising van de Wanzelekouter met de Rijststraat (Het Prison) blijft een berucht zwart punt dat we moeten beveiligen.

2) Te snel rijden kan ook gaan over rijden waar je niet moet rijden. We moeten woonstraten vrij maken van onnodig sluipverkeer. Eénrichtingsverkeer, moeilijke doorgangen, of zelfs afsluiten van straten zijn hierbij mogelijkheden.


Te traag rijden gebeurt vooral op de baan van De Vijfhuizen naar Wichelen. Deze baan is een gewestweg waar de gemeente zelf weinig kan veranderen. Er zijn twee knelpunten: het kruispunt Ommeganglaan / Grote Kapellelaan en de spoorwegovergang aan de Lange Weestraat.

1) De Coöperatie wil zich inzetten voor een rond punt aan de Ommeganglaan. Wij geloven dat dit voor een betere doorstroming zal zorgen dan langere voorsorteerstroken.

2) Over de spoorwegovergang denkt infrabel al na. Zij onderzoeken de mogelijkheid om deze te ondertunnelen. Wij willen aan deze piste onze medewerking verlenen.

3) Te traag rijden gebeurt vooral waar te veel auto's samen komen, soms onnodig. Aan de sporthal sta ik soms verbaasd hoe veel mensen een korte afstand met de wagen afleggen om te gaan sporten. Betere fietsenstallingen, betere fiets- en voetpaden van de Ommeganglaan tot aan de ingang, en een goede kiss&ride zone met afdak op de Ommeganglaan zelf moeten de toeloop per auto verminderen.


En zo kom je automatisch bij de voetgangers terecht. Niet iedere voetganger is 20 en fysiek en mentaal volledig top. Voetpaden en zebrapaden moeten ook begaanbaar zijn voor rolstoelen, buggys en rollators... Op dit moment zijn te veel trottoirs te smal, en onvoldoende onderhouden. Hier kunnen we verschillende zaken zelf doen.

1) Herstel voetpaden op basis van objectieve criteria, niet op toevallige vraag van een toevallig mondige burger.

2) Leg voetpaden aan in woonzones waar nu geen voetpaden zijn.

3) Luister naar voorstellen van specialisten op de eigen diensten om kleinere knelpunten snel aan te pakken.

4) Verlaag boordstenen aan ieder zebrapad


En de conclusie is hetzelfde als gisteren. Koken kost geld. De meerderheid zal de komende zes jaar veel keuzes moeten maken ... en dat met vrij weinig geld.Op de terugweg door de Onnebossen toch aangesproken. Met een zeer interessante vraag. Alleen is deze blog al lang genoeg om die vraag nog in te passen.


Ik denk dat ik morgen een dag joggingverlof neem en die vraag dan behandel van achter mijn keukentafel.

20 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page