top of page

Sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum

Bijgewerkt op: 20 jun.

De OCMW-raad keurde in de zitting van maart zowel de samenwerkingsovereenkomst als het masterplan goed voor de bouw van sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum op de markizaatsite. Franky, onze vertegenwoordiger in het college van burgemeester en schepenen geeft uitleg.

Jan


Uit de raad ... Franky


Binnenkort start de bouw van een lokaal dienstencentrum en 22 seniorenflats in het markizaatdomein.


Het gebouw omvat 8 tweekamerappartementen en 14 éénkamerappartementen.


Op deze zorgsite wenst het bestuur verschillende dienstverleningsvormen voor senioren samen te brengen;

  • het bestaande woonzorgcentrum (WZC) Markizaat,

  • flats voor senioren,

  • en een lokaal dienstencentrum.

Omwille van de locatie van het WZC Markizaat kozen we om de seniorenflats en het lokaal dienstencentrum te bouwen naast het bestaande zuiderterras.


Op deze manier creëren we een rechtstreekse boven- en ondergrondse (door de bestaande kelders) verbinding tussen het WZC Markizaat en het nog te bouwen lokaal dienstencentrum en de seniorenflats. We verbinden hiermee niet enkel de gebouwen, maar ook de dienstverlening.


De bouwwerken worden gerealiseerd in een partnerschap met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Denderstreek zal het beheer van de seniorenflats op zich nemen. Het lokaal bestuur zal het dienstencentrum beheren.


Het doel van deze zorgsite is om alle senioren met zorgvragen een zo volledig mogelijk aanbod te bieden in het centrum van onze gemeente.


De Coöperatie steunt dit project ten volle. Zorg voor kwetsbare groepen (zoals onze senioren) en bestrijding van eenzaamheid zijn voor ons absolute prioriteiten, als we willen evolueren naar een gemeente waar íedereen meetelt. En het bestuur wil met deze zorgsite een antwoord bieden op die vereenzaming, ze wil de sociale cohesie versterken, inzetten op thuiszorg en de mantelzorg ondersteunen.


Het uiteindelijke doel is om onze inwoners op een verantwoorde wijze langer thuis te laten wonen. Wanneer thuis wonen, ondanks ondersteuning van professionele thuiszorg en mantelzorg niet langer mogelijk is, bieden we op onze zorgsite mogelijkheden tot huisvesting aan in de vorm van seniorenflats en een woonzorgcentrum.


Ons streven op deze site is zorg op maat voor de zorgbehoevende oudere Ledenaar. Daarom kan ik als schepen voor De Coöperatie alleen maar gelukkig zijn met dit project.


Franky

79 weergaven
bottom of page