top of page

Terug naar school en wel naar de Leedse Kunstacademie!

Maandag begint het nieuwe schooljaar en dat is ook zo voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord , of beter gezegd de Kunstacademie. Want tijdens de voorbije vakantie mochten wij via de (sociale) media vernemen dat dat onze GAMW zowaar is omgevormd tot een Kunstacademie. Natuurlijk is de Coöperatie blij met de verruiming van het vormings-aanbod van onze Academie. Niets op tegen, wel integendeel. Anderzijds zijn we onaangenaam verrast door de timing en de ondoorzichtigheid van deze besluitvorming. Wie heeft daartoe beslist? Moet deze wijziging van het curriculum niet eerst voorgelegd worden aan de gemeenteraad? Is het aantrekken van nieuwe lesgevers niet onderworpen aan de klassieke regels van aanwervingen met openbare bekendmaking van de vacature, het inwachten van sollicitaties en het organiseren van een wervingsexamen? En vooral ook : wat zijn de financiële implicaties van deze wijziging? Wat is de impact op personeel, zijn er voldoende geschikte lokalen? De Coöperatie vraagt dat het College van Burgemeester en Schepenen inzage verleent in , en uitleg verschaft bij de gevolgde procedures.

Uw Behoorlijk Kregelige Burger

Johan De Ryck

johan.de.ryck1@telenet.be -

32 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page