top of page

We zijn begonnen

Weekboek van een politicus op loopschoenen 2


Na bijna drie maanden van stilzwijgen kruip ik weer achter mijn toetsenbord om mijn weekboek in vertrouwen te nemen. Dat 'vertrouwen' mag je gerust met een korreltje zout nemen, aangezien ik de inhoud van mijn weekboek op Facebookpost.


Waarom nu schrijven na al die tijd, waarom juist nu? Daar zijn eigenlijk 5 redenen voor.

1) Ik ben onlangs 50 geworden, een leeftijd waarop je volgens Henry Ford eindelijk meetelt als het op besturen aankomt.

2) Ik ben door al de stapels achterstallig werk heen, die zijn ontstaan tijdens de verkiezingsperiode.

3) De verkiezingsperiode is geanalyseerd en geëvalueerd, en het vervolg staat in de steigers.

4) Ik ben eindelijk weer gaan lopen na twee maanden jogverlof.

5) Het (eerste deel van het) beleidsplan van de nieuwe coalitie is af.


De Coöperatie, CD&V en Groen hebben enorm veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een beleidsplan. Vele vergaderingen en massa's sneuvelteksten, maar het heeft gerendeerd. We zijn samen tot een basistekst gekomen waar we trots op zijn. Aandacht voor armoede en senioren, maar ook voor ruimtelijke ordening en lokale mobiliteit. Zorg voor het milieu en het klimaat, maar ook aandacht voor de lokale middenstanders, de boeren en de politie en nog verschillende andere domeinen.


Dat alles met een oog voor de financiële mogelijkheden en een uitgestoken hand naar oppositie. Een luisterend oor voor de mensen van de eigen diensten en de organisaties in de gemeente en een wil om helder te communiceren.


Twee bedenkingen hierbij:

1) Dit is deel één van het beleidsplan. De gedetailleerde versie volgt in het voorjaar.

2) Een plan is een stapel wit papier met zwarte letters. We moeten iedere alinea nog in de praktijk omzetten.


Maar ik heb er vertrouwen in. Aan tafel is niet alleen een tekst gegroeid, maar ook een ploeg. Een ploeg die de capaciteiten heeft om het beleidsplan op collegiale wijze in de praktijk om te zetten.


Gisteren is het startschot gegeven tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad. De marathon zal duren tot 31 december 2024.


Mijn looprondjes zijn gelukkig aanzienlijk korter.

15 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page