top of page

Wij doen de digiboost. De digiwat?


Uit de raad ... Franky


Eind januari 2022 keurde de hogere overheid een subsidieaanvraag goed voor ‘DOE DE DIGIBOOST’. Samen met de lokale besturen van Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert sloegen wij de handen. We zetten een gezamenlijk project op om digitale middelen dichter bij onze kwetsbare inwoners (jongeren en senioren, maar ook mensen met armoede-ervaring en anderstaligen) te brengen.


Digitale uitsluiting is een maatschappelijk fenomeen. Ook onze regio ontsnapt daar niet aan. Wij schatten dat op het grondgebied van onze 4 gemeentes zo’n 31.500 mensen een verhoogd risico lopen op digitale uitsluiting.


Op 15 juni keurde de gemeenteraad van Lede deze samenwerkingsovereenkomst goed.


Basisuitgangspunten?


  1. Mensen helpen om beter met digitale middelen om te gaan. Door op regelmatige basis computercursussen in te richten en vormingen over mediawijsheid, door een uitgebouwde communicatiecampagne met o.m. vaste rubriek in het gemeentelijk infoblad en op sociale media, een campagnebeeld dat de aandacht trekt in het straatbeeld en door een uitgewerkt lokaal aanbod voor de scholen.

  2. Een gebruiksvriendelijke digitale omgeving creëren. Door in te zetten op gebruiksgemak van de eigen communicatiekanalen van het bestuur en de lokale partners, door het verhogen van de digitale toegankelijkheid, en door helpende vrijwilligers dichter bij de mensen te brengen. (Ons streefdoel is om minstens 2 dagen per week een aanspreekpunt te hebben op diverse locaties in de gemeenten).

Wat deden we al?

  • We startten een een stuurgroep en een werkgroep met projectmedewerkers op.

  • De projectmedewerkers volgden een opleiding en maakten een plan van aanpak op om dit project te verwezenlijken.

  • Zij maakten ook een oplijsting van mogelijke opleidingen die we aan de Ledenaars kunnen aanbieden.

  • Zij brengen de noden van de inwoners in kaart, en voeren gesprekken met allerhande verenigingen, scholen en mogelijke betrokken organisaties.

Wat gaan we nog doen?

  • We willen Digipunten organiseren, regelmatige contactmomenten, ook in de deelgemeenten. De nadruk ligt op het mobiele aspect, laagdrempeligheid en aanspreekbaarheid. Daarvoor willen we een stevig vrijwilligersnetwerk uitbouwen.

  • Ook willen we de geest van de Digiboost laten doorsijpelen in de algemene communicatie van het lokaal bestuur. Wordt onze nieuwe website toegankelijk en laagdrempelig genoeg?

  • Ondersteuning van scholen wat betreft digitale uitsluiting

  • Delen van ‘best practices’ tussen de gemeenten en de vrijwilligers.

Aarzel niet om mij te contacteren, indien je samen met ons de digiboost wilt doen en je als vrijwilliger wilt opgeven.


Franky

85 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page