top of page

Zeg, waarom doet de gemeente niks met het oude rustoord in de Kasteeldreef ?

Bijgewerkt op: 5 mei 2021

Vraag het aan ... Dirk.


Hoewel je op het terrein voorlopig geen beweging ziet, wordt er wel een dossier over deze site voorbereid. Het onroerend goed op zich was nog steeds juridisch eigendom van het OCMW. Op de laatste gemeenteraad werd deze eigendom overgedragen aan de gemeente.En daar wordt dus nu een dossier voorbereid waarbij de volledige site wordt toegewezen aan jeugd in diverse facetten. Er wordt namelijk gewerkt aan een project waarbij zowel kinderopvang, onderwijs, welzijn als vrijetijdsbeleving worden geïntegreerd op deze site. Streefdoel is dat diverse actoren/partners daarbij een gezamenlijk nieuwbouwproject zullen realiseren om hun dienstverlening aan ouders en jongeren te verbeteren.


Samen een project plannen betekent niet alleen dat de ruimtelijke impact wordt samengedrukt, er kan ook een duurzamer en flexibeler gebouw tot stand komen waarbij meerdere lokalen/ruimtes een dubbel gebruik krijgen. Minder materiaalgebruik, minder energiegebruik en -verbruik, minder ruimte inname, meer samen-gebruik resulteert in een kleinere ecologische voetafdruk en meer resterende groene ruimte rond het gebouw; iets wat de leefbaarheid voor gebruikers, bezoekers en omwonenden verhoogt.


Daarnaast kunnen de partners samen bij voorbeeld ook meer aandacht geven aan verkeersveiligheid op en rond één gemeenschappelijke site.Het lokaal bestuur (de gemeente Lede) integreert in dit innovatieve project een nieuwe en grotere buitenschoolse kinderopvang, een gecentraliseerde kunstacademie (woord, muziek, beeld...), een nieuwe plaats voor Het Huis van het Kind en wenst daarbij ook het reguliere onderwijs te betrekken. De onderwijsnetten werden gepolst naar hun ruimtebehoefte en de Vrije kleuterschool reageerde positief. Zij zitten dan ook reeds proactief aan de gesprekstafel om een behoeftennota en haalbaarheidsstudie voor te bereiden.


Na deze voorbereidende fase moet alles in een concrete vorm worden gegoten met respect voor de reguliere wetgeving waaraan een gemeente moet voldoen. Maar stilaan krijgen de voorbereidingen vorm waardoor binnenkort het werkdocument kan worden voltooid en we kunnen overgaan naar een volgende fase.


Van een dergelijke doorgedreven samenwerking worden wij bij De Coöperatie blij.
Dirk Rasschaert

Foto's: Rudi De Koker

385 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page