top of page

STANDPUNTEN

Welke thema's zijn voor ons belangrijk?

 

Op onze infoavonden, ééntje in elke deelgemeente hebben we onze standpunten toegelicht en hebben we vragen beantwoord. Daarnaast werden in onze blog ook al een aantal thema's aangekaart (zie de linken in rood).

Hier vind je dus al een eerste oplijsting van onze standpunten met telkens een aantal heel concrete voorstellen die we verder willen uitwerken.

We baseren ons wel altijd op vijf basisprincipes:

  1. Duurzaamheid in de gemeente

  2. Logisch verband tussen beslissingen op gemeentelijk niveau

  3. Maak gebruik van expertise

  4. Transparante en open communicatie

  5. Een budget in evenwicht

We bundelden dit alfabetisch in zes domeinen.

bottom of page