top of page

Programma

Inleiding

De ambitie van dit programma is om duidelijk te maken waar De Coöperatie op korte, middellange en lange termijn naartoe wil op alle domeinen van het gemeentelijk beleid.

Uitgangspunten hierbij zijn altijd:
- de vijf pijlers van De Coöperatie
- de uitgangspunten voor een modern progressief beleid

De vijf pijlers

We baseren ons wel altijd op vijf basisprincipes:

  1. Duurzaamheid in de gemeente

  2. Logisch verband tussen beslissingen op gemeentelijk niveau

  3. Maak gebruik van expertise

  4. Transparante en open communicatie

  5. Een budget in evenwicht

Uitgangspunten van een modern progressief beleid

Uit te werken

  1. Regeren is streven naar een samenleving van gelijken.

  2. We nemen het managementteam (MAT) bijzonder serieus en juichen hun voorstellen en initiatieven toe.
  3. We streven naar meer inspraak voor de verschillende adviesraden.

Vijf clusters

bottom of page