top of page

Onze vertegenwoordigers in raden en commissies

Commissies in de gemeenteraad

gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening
     - Johan De Ryck


gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid & -leefbaarheid
     - Franky Van Gyseghem


gemeenteraadscommissie voor infrastructuur & patrimonium

     - Franky Van Gyseghem

gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
     - Johan De Ryck

Adviesraden

Culturele raad
     - Nadine De Schutter
     - Franky Van Gyseghem


Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
     - Johan De Ryck


Jeugdraad
     - Niemand


Milieuraad
     - Franky Van Gyseghem


Seniorenraad
     - Nadine De Schutter


Sportraad
     - Katinka Pottie
     - Franky Van Gyseghem


Lokaal overleg Kinderopvang
     - Niemand

Andere Raden

Feestcomité
      - Marina Van den Abbeele
      - Jaak De Maesschalck


Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking (leego)
      - Anja De Coninck
      - Daisy De Grauwe
      - André Bua Bua
      - Johan De Ryck
      - Franky Van Gyseghem


Marktcommissie
      - Niemand


Middenstandsraad
      - Niemand

Organen

Beheersorgaan voor bibliotheekwerking en gemeenschapscentrum
     - Nancy Riemkens
     - Johan De Ryck
     - Franky Van Gyseghem


Bestuursorgaan voor speelpleinwerking
     - Niemand

Werkgroepen

Werkgroep kerkgebouwen
     - Johan De Ryck

     - Jan Huib Nas

Klik hier om terug te gaan naar 'Wie is wie?'

bottom of page