top of page

Ruimtelijke Ordening

 • Wij staan open voor uitbreiding van het aantal inwoners maar 20.000 inwoners is geen fetisj

 • Het gewestplan (gemaakt 1978) is de basis voor een gemeentelijk reglement

 • Er is een verschil tussen woonzones en landelijke woonzones

 • In een woonzone onderscheidt de gemeente centrumzones

 • Er is een gemeentelijke reglementering. Dat is niet overal zo.

 • Appartementen kunnen

 • wat met verschuiving van grotere centra naar deelgemeentes en buitenarmen hoofdgemeentes

 • duidelijke reglementering landelijke woonzones met

 1. een maximaal aantal woningen in meergezinswoningen in landelijke woonzones namelijk zes

 2. enkel rustruimtes in bovenste vlak, of meer privacy voor buren

 3. 6 meter voor kroonlijst

 4. schuine daken naar buren toe

  • of kleiner oppervlak voor bovenste laag om inkijk te voorkomen

 5.  verplicht ondergrondse garages bij 5 woonruimtes of meer

 6. 75% tuin door beperking garages en bestrating daarvoor  (zie betonstop)

bottom of page