Senioren

  • De senioren is een  bevolkingsgroep die groeit en blijft groeien. We moeten iets doen met aandacht voor de strijd tegen vereenzaming, dementie, geringe mobiliteit.

  • Herwaardering van de seniorenraad: hun kerntaak is om advies te geven. Het bestuur is er om rekening te houden met dit advies.

  • Een seniorenconsulent op het gemeentehuis (en liefst 2) die dit in goede banen leidt.

    • Aantal bevoegdheden moet herschikt worden

    • Zij ondersteunen het vrijwilligersnetwerk

  • Toekomstgerichte woonvormen moeten gepromoot worden 

  • In het mobiliteitsplan moet er speciale aandacht zijn voor senioren

  • Wie neemt de rol van de postbode over?