top of page

Sport

 • Samenwerkingsakkoord tussen Gemeente Lede en Sport Vlaanderen

  • Met het vroegere BLOSO kan onderhandeld worden over een tarief voor Ledenaars.

 • Eén ‘Rustpunt’ per deelgemeente

  • Iedere deelgemeente of grotere wijk moet iets heben als een pleintje om te spelen, wat te sporten (basketring, goaltje, bankjes, hondentoilet waar oud en jong elkaar kan ontmoeten.

 • Haalbaarheidsstudie voor gemeentelijk zwembad

  • Eventueel samen met omringende gemeentes een haalbaarheidsstudie opzetten

 • Informatie ivm sportterreinen duidelijk vindbaar

  • vb. Petanquebanen bestaan maar gebruiksregels zijn niet duidelijk

 • Fiets- en wandelpaden gratis downloadbaar​​

bottom of page